ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ !  ***2021 «Рік святого Йосифа» *** *** 31.х'21 НЕДІЛЯ ЦАРЯ ХРИСТАJordan - Święto Objawienia Pańskiego

     19 stycznia Kościół greckokatolicki obchodzi Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Jordanem, na pamiątkę chrztu Pana Jezusa w tej rzece. Woda poświęcona w tym dniu ma chronić przed złem i leczyć wszelkie choroby. Poświęcenie wody jest nawiązaniem do chrztu Jezusa.
      Zgodnie z tradycją poświęcenie wody powinno odbywać się nad brzegami rzek i jezior. W czasie obrzędu poświęcenia wody kapłan trzykrotnie zanurza w wodzie trójramienny świecznik, następnie robi znak krzyża dłonią, zanurzając ją trzy razy w wodzie.

   Cały obrzęd kończy trzykrotne podniesienie krzyża z wizerunkiem Pana Jezusa i zanurzenie go w wodzie. W przeddzień tego święta odbywa się Szczedryj Weczir. To czas, w którym parafianie mogą spotkać się przy wspólnej tradycyjnej kolacji, porozmawiać, pośpiewać kolędy.
      Dla ludności ukraińskiej, która znalazła się na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1947 roku, cerkiew jest miejscem podtrzymywania tradycji religijnych i kulturalnych. Wokół parafii kwitnie życie kulturalne, kultywowane są tradycje i podtrzymywana jest przynależność narodowa. Udział w nabożeństwach oprócz wymiaru religijnego podkreśla odmienność eklezjologiczną, wskazując na przynależność grekokatolików do Katolickich Kościołów wschodnich.


Informacje pobrano ze strony www.grekokatolicy.walcz.pl

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

 Bід Неділі Зіслання Святого Духа ( 20 червня 2021 р.), всі вірні нашої Церкви у Польщі є зобов’язані у совісті брати фізичну участь у Божественній Літургії в неділі та в наказані святочні дні. З цим днем перестає обов’язувати, диспенза уділена 16 жовтня 2020 р.

Posłuchaj muzyki:
Wladyko Neba i Zemli
Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 2789541 razy
Dziś: 142 razy