ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ ! ***Jordan - Święto Objawienia Pańskiego

     19 stycznia Kościół greckokatolicki obchodzi Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Jordanem, na pamiątkę chrztu Pana Jezusa w tej rzece. Woda poświęcona w tym dniu ma chronić przed złem i leczyć wszelkie choroby. Poświęcenie wody jest nawiązaniem do chrztu Jezusa.
      Zgodnie z tradycją poświęcenie wody powinno odbywać się nad brzegami rzek i jezior. W czasie obrzędu poświęcenia wody kapłan trzykrotnie zanurza w wodzie trójramienny świecznik, następnie robi znak krzyża dłonią, zanurzając ją trzy razy w wodzie.

   Cały obrzęd kończy trzykrotne podniesienie krzyża z wizerunkiem Pana Jezusa i zanurzenie go w wodzie. W przeddzień tego święta odbywa się Szczedryj Weczir. To czas, w którym parafianie mogą spotkać się przy wspólnej tradycyjnej kolacji, porozmawiać, pośpiewać kolędy.
      Dla ludności ukraińskiej, która znalazła się na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1947 roku, cerkiew jest miejscem podtrzymywania tradycji religijnych i kulturalnych. Wokół parafii kwitnie życie kulturalne, kultywowane są tradycje i podtrzymywana jest przynależność narodowa. Udział w nabożeństwach oprócz wymiaru religijnego podkreśla odmienność eklezjologiczną, wskazując na przynależność grekokatolików do Katolickich Kościołów wschodnich.


Informacje pobrano ze strony www.grekokatolicy.walcz.pl

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

СЛУЖБА БОЖА 

* у Неділі та Свята  9:00

 

Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 3630958 razy
Dziś: 117 razy