ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ !  ***2021 «Рік святого Йосифа» *** *** 31.х'21 НЕДІЛЯ ЦАРЯ ХРИСТАJAN PAWEŁ II A GREKOKATOLICY

      Słowo wygłoszone w Wałczu w czasie nabożeństwa ku czci Jana Pawła II :

      "Pontyfikat Jana Pawła II i Jego działalność była dla grekokatolików czymś podnoszącym na duchu.
      W swoim nauczaniu wobec kwestii ukraińskiej a tym bardziej co do odnowienia Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Jan Paweł II był bardzo otwarty. Przypominając o chrzcie Rusi w 988 roku (Dar Chrztu – 1988r.), papież zaznaczał, że katolicy wschodniego chrześcijaństwa nie mogą zniknąć, nie mogą poddać się. Tym przebudzeniem ma być wiara w Jezusa Chrystusa, który ma moc niszczenia wszelkich murów.
      Na postawę Papieża i śmiałe mówienie o Ukraińskim Kościele Greckokatolickim miał wpływ kardynał Josyf Slipyj. Jego charyzma zmuszała do przyjęcia ściśle określonej postawy. Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup Karol Wojtyła, metropolita krakowski wyrastał w świadomości trudnej sytuacji kościoła Greckokatolickiego tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Ponadto jego nauczanie wypływa głęboko z postanowień Soboru Watykańskiego II. Jego słowa i działania jak przyjęcie grekokatolików w Watykanie w 1988 r. z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi kijowskiej, czy organizacja jubileuszu z okazji 400-lecia unii brzeskiej przypominały światu o istnieniu Ukraińskich katolików.
      Już na początku swojego pontyfikatu, a później przez cały czas Jan Paweł II tworzył swą wizję chrześcijańskiej Europy, oddychającej wschodnim i zachodnim płucem. Przejawem tego było ustanowienie współpatronami Europy św. św. Cyryla i Metodego, czczonych w Kościele Greckokatolickim jako Apostołów Słowian.
      Pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 r. była wielkim wydarzeniem dla całego Kościoła greckokatolickiego. Stała się ona źródłem pojednania między grekokatolikami a rzymokatolikami, między Polakami i Ukraińcami. Ponadto Papież wyniósł wówczas do chwały ołtarzy 27 grekokatolików, męczenników reżimu hitlerowskiego i komunistycznego".      Grekokatolicy dziękują Janowi Pawłowi II za jego duchową opiekę i wierzą, że dalej błogosławi Kościołowi Greckokatolickiemu z „Domu Ojca”.


Informacje pobrano ze strony www.grekokatolicy.walcz.pl

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

 Bід Неділі Зіслання Святого Духа ( 20 червня 2021 р.), всі вірні нашої Церкви у Польщі є зобов’язані у совісті брати фізичну участь у Божественній Літургії в неділі та в наказані святочні дні. З цим днем перестає обов’язувати, диспенза уділена 16 жовтня 2020 р.

Posłuchaj muzyki:
Wladyko Neba i Zemli
Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 2789517 razy
Dziś: 118 razy