ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ ! *** KĘTRZYN (woj. warmińsko-mazurskie)
Parafia p.w. Św. Bazylego Wielkiego
Cerkiew mieści się przy ul. Pocztowej 2
Kancelaria parafii przy ul. M. Reja 5, 11-400 Kętrzyn, tel./fax: (0-89) 7512061
e-mail: bazylianieketrzyn@wp.pl
Proboszcz: o. Igor Jan Harasim, OSBM
Odpust parafialny: 14 stycznia – św. Bazylego Wielkiego, biskupa, Doktora Kościoła
Msze Św. odprawiane są w niedziele i święta o godz. 09:00,
W święta nie będące dniami wolnymi o godz. 09:00 i 17:00;
W dni powszednie – 17:00, w soboty o 9:00
W każdą I niedzielę miesiąca od godz. 8:00 spowiedź, o 09:00 Liturgia


Z Historii parafii
      Parafia istnieje od 31.12.1989 roku.
Do powstania Parafii przyczynili się Ojcowie Bazylianie, a głównym inicjatorem był o. Teodozjusz Janków, OSBM.
Duszpasterzami parafii byli:
1. o.Tymoteusz Mirosław Fesz, OSBM ( 1989 –1996 )
2. o. Julian Bogdan Kowal, OSBM ( 1996 – 2001 )
3. o. Paweł Marcin Staruch, OSBM ( 2001 - 2009)
4. o. Mikołaj P. Kozitskyy, OSBM (od 1.10.2009 do chwili obecnej)
      Początkowo nabożeństwa były odprawiane gościnnie w świątyni ewangelickiej. 12.07.1992 uroczyście poświęcono plac pod budowę nowej świątyni, którą zaprojektował p. Jacek Mermon architekt z Przemyśla i już 19.10.1997r. nowo zbudowana cerkiew została konsekrowana przez metropolitę przemysko-warszawskiego ks. arcybiskupa Jana Martyniaka. W następnych latach; 14.01.2000 roku poświęcono ikonostas, tegoż samego roku 15 października wykonano mozaikę nad głównym wejściem do cerkwi. 19.08.2005 roku wykonano dzwonnicę oraz dzwony, które poświęcił Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup i Metropolita Jan Martyniak w asyście Biskupa Włodzimierza Juszczaka, OSBM oraz wielu duchownych i licznie zebranych wiernych. W roku 2006 – teren świątyni został w pełni ogrodzony. W 2007 roku podświetlono świątynię z zewnątrz oraz zakupiono 3 żyrandole do wnętrza. W 2008 roku całą posesję wkoło cerkwi wyłożono płytkami z polbruku i pod koniec roku odsłonięto pamiątkowy kamień poświęcony ofiarom akcji „wisła” 1947 roku. 
      Wielkim udogodnieniem dla parafii jest duża sala z odpowiednim zapleczem: kuchnią, toaletami, mieszcząca się w dolnej części świątyni wykorzystywana do różnego rodzaju spotkań oraz organizowania wystaw, koncertów, akademii.
      Do roku 1997 w parafii uczyły religii Siostry Służebniczki, od roku 1997 w Kętrzynie zamieszkały i zapoczątkowały swoją działalność Siostry z Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego (Siostry Bazylianki). Ich siedziba mieści się przy ul. Daszyńskiego 29B, m.3 W chwili obecnej siostry katechizacją w szkołach oraz pracują z młodzieżą na czterech parafiach tj. Kętrzyn, Reszel, Asuny i Bajory Małe. Ponieważ teren jest bardzo rozległy więc ich wysiłki nie należą do zadań łatwych szczególnie w okresie zimowym. Oprócz religii siostry uczą języka ukraińskiego, organizują wyjazdy, przedstawienia, okolicznościowe spotkania, przygotowują dzieci do I Komunii św., do udziału w różnych konkursach religijnych, aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Wśród wyżej wymienionych niektórych zadań wspomnieć należy i to, że chętnie służą pomocą osobom chorym i samotnym.
      W parafii organizowane są :
Uroczyste Msze Św. na rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, ogniska„watry”, „Andrzejki”, „Mikołajki”, spotkanie wigilijne – „kutia”, „jasełka”- „wertep”, nabożeństwo na zakończenie Roku kalendarzowego, projekcje filmów religijnych, historycznych, konkursy plastyczne, obozy letnie, wycieczki, rekolekcje adwentowe, wielkopostne, spotkania wigilijne, ogniska „watry”, upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, referaty, nabożeństwa żałobne, akademie, wystawy, projekcje filmów historycznych, pielgrzymki, koncerty muzyki religijnej ,dbanie o możliwość obejrzenia wartościowej sztuki teatralnej o tematyce religijnej, spotkania z osobami pracującymi w służbie zdrowia z nauczycielami z ministrantami, a także z ważniejszymi osobami życia publicznego

Fotogaleria parafii

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

СЛУЖБА БОЖА 

* у Неділі та Свята  9:00

 

Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 3750112 razy
Dziś: 380 razy