* * * ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ * * *"ŚLADY PRZESZŁOŚCI - KULTURA I PAMIĘĆ"

     W dniu 17.12.2012 w siedzibie Urzędu Gminy, została przeprowadzona kontrola dokumentów z realizacji zadania publicznego pod nazwą "ŚLADY PRZESZŁOŚCI - KULTURA I PAMIĘĆ" realizowanego przez Greckokatolicką Parafię p.w. Świętego Mikołaja w Baniach Mazurskich. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków finansowych własnych i wkładu osobowego. W zawiadomieniu o wynikach kontroli p.Wójt Ryszard Bogusz napisał, że nieprawidłowości nie stwierdzono, jak również to, że sprawozdanie zostało zaakceptowane i przyjęte w części finansowej z zapisami jak w umowie na kwotę 5.562,31. Parafia składa serdecznie poidziękowanie za finansowe wsparcie w realizacji w/w projektu.


ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

 Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,  і тим, що в гробах, життя дарував !

Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 1783521 razy
Dziś: 62 razy